logo

GDPR

Zásady zpracování / Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní
údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a dále podle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění, o zpracování
osobních údajů.

Kdo je správce?
Správcem je společnost PERFECT CANTEEN s.r.o., se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří,
IČ0: 090 50 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
335233 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní
údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří
nám se zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje správce
• Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
info@cibulebistro.cz nebo na adrese Perfect Canteen s.r.o., Modletice 80, 251 01 Modletice.

Prohlášení správce
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budeme
zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného
zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační
povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v
uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. zasílání obchodních sdělení
• zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační a kontaktní údaje
• Vaše adresa za účelem zasílání obchodních nabídek a vzorků produkce Správce;
• zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty
• účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení správce s nabídkami služeb správce
• zpracování je prováděno:
• a) na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již udělený souhlas můžete
kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí emailu s doručenou
nabídkou nebo sdělením na email info@cibulebistro.cz, zpracování je prováděno do okamžiku
odvolání souhlasu, nejdéle však pět let ode dne udělení souhlasu
• b) jste-li naším zákazníkem, na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), neboť
důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky
2. pokročilý marketing
• zpracováváme Vaše osobní údaje v kategoriích identifikační, kontaktní a elektronické údaje
• zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pohlaví (z příjmení), adresu elektronické pošty a dále údaje z
cookies (viz níže); tyto osobní údaje mohou být přiřazeny k názvu společnosti, pro kterou pracujete
nebo kterou zastupujete, pokud má být na jejich základě kontaktována primárně tato společnost
• účelem zpracování je zasílání inspirující nabídky třetích osob nebo využití e-mailovou adresu např.
pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích a službách
Google
• zpracování je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); již
udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit se“ v zápatí
emailu s doručenou nabídkou nebo sdělením na základě info@cibulebistro.cz
• zpracování je prováděno do okamžiku odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let ode dne udělení
souhlasu

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a
ze které stránky přicházíte. Používání nezbytných cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce.
Používání ostatních cookies, tedy například pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení
webových stránek používáme na základě vašeho souhlasu. Věříme, že díky nim můžeme nabídnout ještě
lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové
stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na
svém počítači zakázat. S uvedeným souvisí, že zpracováváme vaše elektronické údaje, tj. údaje vznikající v
souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek na adrese www.cibulebistro.cz, např. IP/Mac adresa
zařízení, cookies, lokalizační údaje zařízení.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich
osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci, daňoví a právní poradci. Pro
zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb
a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit stejně dobře jako my a na dané zpracování se specializují.
Prohlašujeme, že při jejich využití dbáme na plnění všech podmínek stanovených v článku 28 a následujících
GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a propojené společnosti:
• The Rocket Science Group, LLC, poskytovatel služby MailChimp
• Perfect Catering s.r.o., Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 27427358
• Eat Perfect s.r.o., Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 09073469
• We make brand s.r.o., Velké Kunratické 1307/16, 148 00 Praha 4, IČ: 09852093
• DOBROŠ digital s.r.o., Londýnská 2209/58, 120 00 Praha 2 , IČ 05331650
• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době Správce nevyužívá.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na
základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.